Sabtu, 03 Januari 2009

KINANTHI BEKTI KAGEM IBU

KINANTHI BEKTI KAGEM IBU


1.
Sembah sujud bekti konjuk,
mugi katur ibu mami,
keng putra sampun rumangsa,
pinaringan gesang mukti,
urip jaman wus merdika,
warisan pra sepuh mami.


2.
Nyuwun tambahing pangestu,
kula badhe angayahi,
tanggung jawab marang bangsa,
ugi mring ibu pertiwi,
iki pancen kuwajiban,
keng putra wus kudu ngerti.


3.
Sepira awrate ibu,
nambut karya tanpa pamrih,
kang jinangka mung sajuga,
gawe mulya putra-putri,
labuhira kanthi nyawa,
najan abot den lampahi.


4.
Cinaket kang resminipun,
dhek jaman Ibu Kartini,
dimen aja ketinggalan,
pra ibu anggone ngestreni,
kakung putri bebarengan,
mbela nagri kangge siwi.


5.
Lamun pra putri tan maju,
bakal ringkih tembe mburi,
awit ibu kang kuwasa,
mulang muruk putra-putri,
guru aneng kulawarga,
kang pawitan jroning urip.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar