Sabtu, 03 Januari 2009

PUCUNG MULAT SARIRA

PUCUNG MULAT SARIRA


1.
Pra sedulur,
dimen sira nora getun,
na ing jaman mangkya,
marang panggayuh utami,
tumrap gesang ana alam pasrawungan.


2.
Lamun dulu,
saben arsa mapan turu,
wektu kang prayoga,
mulat mring laku kang uwis,
dina mau apa kang wus dipun karya.


3.
Laku kleru,
becik tansah sira dulu,
nggo kaca benggala,
pepeling karya ing mbenjing,
kagladhia pakulinan kang prayoga.


4.
Lah uripmu,
ora cukup sambat sebut,
lan ngucap nggresula,
wit iku dosa sayekti,
sambat sebut iku cetha wong cilaka.


5.
Ora kleru,
marang urip kang mubra-mubru,
ngawula ing bandha,
nganti lali mring agami,
mangka iku ugering manungsa gesang.


6.
Sintenipun,
lamun datan nate emut,
mring atur punika,
tangeh bisa gesang becik,
tansah nglambrang galih datan nate waras.

Masukan ini dipos pada Desember 27, 2008 8:22 am dan disimpan pada MACAPAT . Anda dapat mengikuti semua aliran respons RSS 2.0 dari masukan ini Anda dapat memberikan tanggapan, atau trackback dari situs anda.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar